Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Transfers Elite Europe s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha chrání veškeré osobní údaje, které zpracovává a považuje je za důvěrné a nakládá s nimi v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních dat a údajů.

Transfers Elite Europe s.r.o. shromažďuje a uchovává Vaše osobní údaje pro výkon podnikatelské činnosti. Ke zpracování osobních údajů dochází ze strany Transfers Elite Europe s.r.o. při plnění smluv a právních zájmů společnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno a příjmení
Kontaktní adresa
Telefonní kontakt
Emailový kontakt
IČO a DIČ

Ke zpracování osobních údajů dochází manuálně pověřenými zaměstnanci společnosti Transfers Elite Europe s.r.o. Společnost je povinna v zákonem stanovených případech předat osobní údaje orgánům činných v trestním řízení.

Doba uchování osobních údajů:
V případě smluvního plnění 5 let. V případe zasílání obchodních sdělení 3 roky.

Práva subjektů osobních údajů:
právo na přístup k osobním údajům
právo na úpravu osobních údajů
právo na odstranění osobních údajů
právo vznést námitku